Els comptes compartits són una de les millors opcions per gestionar l'economia familiar de forma conjunta, ja que permet tenir diversos titulars, els quals poden gaudir dels diners del compte de forma indiferent. No obstant això, aquest tipus de comptes, depenent del règim que tinguin, poden desencadenar seriosos problemes entre els propietaris, i fins i tot acabar en els tribunals. Per aquesta raó, el Banc d'Espanya adverteix sobre els riscos que comporta el fet de tenir comptes compartits, perquè les persones interessades comptin amb tota la informació necessària abans de prendre la decisió de compartir un compte o no.

Els comptes compartits de disposició conjunta poden entorpir algunes operacions

Els comptes compartits resulten molt còmodes per a famílies, matrimonis, companys de pis o socis de negoci, per exemple. Existeixen diferents tipus de comptes compartits o comptes a mitges, com per exemple els comptes compartits de disposició conjunta, i els comptes compartits amb règim de disposició indiferent.

En el cas dels comptes de disposició conjunta, sempre es requereix l'autorització o consentiment de tots els titulars per realitzar qualsevol mena de transacció. Aquest fet pot generar problemes si els altres propietaris, pel motiu que sigui, no poden autoritzar l'operació, retardant-la i allargant el procés, i que pot suposar un veritable impediment en cas que la transacció respongui a una situació urgent, per exemple. També pot entorpir l'operació el fet que els titulars no estiguin d'acord amb la mateixa, ja que la seva autorització continua sent necessària.

Els comptes compartits amb règim de disposició indiferent, les més problemàtiques

D'altra banda, en el cas dels comptes amb règim de disposició indiferent, els titulars poden executar tota mena de moviments sense necessitar l'autorització dels altres propietaris. És aquest detall, precisament, el que pot generar baralles l'única solució de les quals es troba en els tribunals, un procés que la majoria de persones voldrien evitar per la seva durada i pesadesa. Un dels titulars pot gastar el saldo del compte, deixar-la al descobert, o contractar un crèdit sense consensuar-lo amb els altres titulars, i sortir airós, ja que en estar en règim de disposició indiferent no necessita el consentiment de tots.

En cas de tenir un compte a mitges amb règim de disposició indiferent, i que succeeixi alguna de les situacions anomenades anteriorment, el problema únicament pot solucionar-se en els tribunals. Això es deu que els bancs no poden posicionar-se ni decantar-se per un titular o un altre, ja que no disposen de tota la informació que els permeti valorar la situació. Per aquesta raó, informa't bé i assegura't de les persones amb qui vols compartir els teus comptes.