La Direcció General de Trànsit (DGT) vol posar en marxa un carnet de conduir per menors de 16 anys i que el podrien aconseguir un milió de persones. Es tracta d'un permís que ja està en marxa a molts països europeus i que volen implementar a Espanya.

Diferències entre l'AM, el B1 i el B

Quines diferències hi hauria entre aquest carnet i la resta de permisos? Per darrere del B1 hi ha el permís AM, que és per conductors de 15 anys i que poden circular a una velocitat de fins a 45 km/h, tenen una potència de 6kW, pesen un màxim de 425 i té una relació de potència/ pes de 0,01 kW/ KG.

El permís de conducció B és per majors de 18 anys i permet conduir  a una velocitat màxima de 120 km/h, no hi ha límit de potència, el vehicle pot pesar fins a 3.500 kg i tampoc hi ha límit en la relació entre la potència i el pes del cotxe.

Coche Audi TT por dentro  PxFuel

La DGT estudia com implementar el carnet B1 a Espanya, que permetrà conduir a més d'un milió de menors de 16 anys / Pxfuel

Així doncs, el B1 seria un terme intermedi entre l'AM i el B, ja que seria un permís pensat per conductors de 16 anys, podrien conduir quadricicles pesats a una velocitat màxima de 90 km/h, amb una potència de 15kW, els vehicles haurien de ser d'un màxim de 540 kg i haurien de tenir una relació de potència/ pes de 0,03 kW/kg. 

El permís B1 és molt habitual a molts països de la Unió Europea

Tot i que a Espanya no existeix aquest tipus de permís, és molt usual a altres països d'Europa com, per exemple, a França, al Regne Unit, a Itàlia i a Portugal, ja que l'any 2006 la Unió Europea va autoritzar aquest tipus de permisos, tot i que la seva evolució ha estat molt lenta, ja que no hi ha gaires vehicles que siguin compatibles amb el B1.

Associació Empresarial Pel Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica

Com és que el volen implantar a Espanya? La DGT s'està començant a posar les piles amb l'Associació Empresarial Pel Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (AEDIVE) juntament amb l'empresa PONS Seguridad Vial. Es tracta d'un nou projecte que vol fomentar l'ús de l'energia elèctrica amb "un accés racional i escalonat a la conducció d'automòbils" animant als més joves a què utilitzin noves maneres de moure's més sostenibles.

Un milió de joves es podrien beneficiar d'aquest carnet

Tal com explica l'Institut Nacional d'Estadística, aproximadament un milió de menors podrien treure's aquest carnet en cas que es posés en marxa el projecte. Cal recordar que aquest projecte està a la seva fase més inicial i que encara no se sap quan es començarà a materialitzar. 

Per aconseguir aquest carnet, caldrà presentar-se a un examen teòric igual que el B i, posteriorment, en un de pràctic. No obstant això, cal destacar que s'està investigant com iniciar aquest projecte i que, de moment, no té data de llançament. Caldrà esperar a saber què diu la DGT per saber com avança el permís B1.