Menors

Un menor d'edat és, legalment, un individu que encara no ha aconseguit l'edat adulta.