És molt habitual que quan algú s’acaba de treure el carnet opti per un cotxe de segona mà com el primer que tindrà. Una situació similar passa quan el nostre cotxe és massa vell, però no tenim els diners suficients per comprar-ne un de nou. A vegades aquest cotxe de segona mà que ens quedem és algun que ens deixa algun familiar o conegut, que acostuma a aprofitar l’oportunitat per comprar-se’n un de nou. Però qui no té aquesta sort, ha d’anar a buscar algú que vengui el seu.

Cal verificar que l’estat del vehicle sigui correcte o comprovar que no tingui multes pendents

En aquest sentit, des de la Direcció General de Trànsit (DGT) han donat un seguit de recomanacions abans de comprar un cotxe de segona mà. El primer que s’ha de tenir en compte és que el vehicle estigui lliure de càrregues. És a dir, que no compti amb una situació de baixa temporal, que s’hagin pagat tots els impostos locals corresponents o que no tingui cap multa pendent de pagament.

També s’ha de tenir en compte que caldrà fer un canvi de titularitat. Serà el comprador qui l’haurà de fer, i tindrà 30 dies per canviar i posar el seu nom com a propietari del vehicle. Un tercer consell abans de comprar un cotxe de segona mà és que es faci abans una comprovació general de l’estat de l'automòbil. S’hauria de demanar un informe sobre les revisions i reparacions que ha tingut i conèixer quina és la vigència de la ITV. No serà la primera vegada que algú compra un cotxe de segona mà i al cap de poques setmanes o mesos l’ha hagut de donar de baixa perquè ja no servia per a res.

El quart consell que dona la DGT és que se signi un contracte de compravenda. Això pot semblar una cosa òbvia, però algunes persones fan el tracte de paraula i després poden tenir problemes. El document hauria d’incloure la data i hora de la signatura, el nom i cognoms o la raó social del comprador, el seu DNI/NIE/CIF, les mateixes dades en el cas del venedor i les dades del vehicle com són la marca, el model i la matrícula.

Per últim, s’hauria de pagar l'impost de transmissions. És obligatori justificar el pagament o l'exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials (IPT) en la comunitat autònoma on es tingui el domicili fiscal. En el cas d’una donació, una herència o un canvi de propietat per divorci o separació, unes passes similars, encara que no són exactament les mateixes. Es poden consultar a la mateixa pàgina web de la DGT.