La Direcció General de Trànsit (DGT) treballa diàriament per millorar les condicions de les persones que condueixen o passegen pels carrers o carretera d'Espanya. Moltes vegades han d'actualitzar o millorar la normativa per prevenir accidents. Tot evoluciona, fins i tot les lleis.

Les noves regles i normatives s'adapten als avenços tecnològics i la seva influència en la carretera. Hi ha diversos exemples d'això, com les sancions per utilitzar el telèfon mòbil o el navegador tàctil quan se circula.

També els nous mitjans de transport com els patinets elèctrics han estat legislats. Ara hi ha un reglament complet per poder conèixer a fons les normes que han de complir els conductors d'aquests nous vehicles. La nova llei de trànsit ha ajudat a evolucionar en aquest sentit i en molts més, actualitzant i endurint sancions perquè els infractors se'l pensin millor abans de ser imprudents.

El nou senyal de la DGT

Des de la DGT estan preocupats pel canvi climàtic i volen posar el seu gra de sorra legislant a favor de reduir les emissions de CO₂ dels cotxes que més contaminin. Per assegurar-se que aquestes mesures es compleixen han imposat sancions que van des dels 500 euros als 6.000.

A Espanya ja hi ha 147 municipis que es consideren com a zones de baixes emissions. La Direcció General de Trànsit ha inclòs un nou senyal que indica l'entrada en aquestes zones, els vehicles que no tinguin les etiquetes mediambientals requerides no podran circular per aquestes àrees.

senyal dgt

La nova senyal / Twitter

En el nou senyal, amb forma circular, es pot veure un cotxe amb fum sortint pel seu tub d'escapament. Aquesta prohibeix l'entrada als vehicles de motor, exceptuant els que tinguin el distintiu mediambiental indicat per cadascun dels municipis. Aquests són a les províncies de Madrid, Barcelona i Sevilla.

Podran circular per aquestes àrees els vehicles que tinguin l'etiqueta de 0 emissions, l'anomenada 'etiqueta eco' i els que tinguin la 'C'. Per tant, els que tinguin la distinció de la lletra 'B' no podran accedir a aquestes zones. Malgrat això, en alguns municipis hi haurà algunes excepcions amb aquest últim grup de cotxes.

Les diferents etiquetes

Els anomenats '0 emissions' són els vehicles que tenen un motor elèctric de bateria, tot i que també els que tinguin una bateria d'autonomia estesa. No són els únics, ja que els que funcionin amb pila de combustible i els híbrids endollables que tinguin una autonomia superior a 40 km.

Els cotxes d'etiqueta 'C' són els que tenen un motor de combustió interna. Els que funcionen amb gasolina i han estat matriculats des de gener de 2006 endavant i els que funcionin amb dièsel i hagin començat a funcionar després de setembre de 2015.

Els que portin l'etiqueta 'B' no compleixen la norma imposada per la DGT en molts municipis i, a priori, no podran accedir a aquestes zones de baixes emissions. Aquests vehicles són els que funcionen amb gasolina i es van matricular des de gener de l'any 2000, també els que utilitzen dièsel i es van matricular a partir de gener de 2006. No són els únics vehicles que tenen aquesta distinció, també els de transport de mercaderies i els de vuit places o més que s'hagin matriculat a partir de l'any 2005.