La diferència entre acampar i estacionar, de vegades, no està clara. Dormir al cotxe o a la furgoneta, tot i no ser una autocaravana, pot sortir car, especialment si l'autoritat policial et descobreix i aplica el Reglament de Circulació de la Direcció General de Trànsit (DGT) que regula els diversos tipus d'aparcaments. Les infraccions poden derivar en multes molt elevades.

Estacionar però no acampar

La llei permet estacionar però no acampar. L'única excepció és si es tracta d'un lloc habilitat prèviament per a aquestes funcions. Segons el Reglament de Circulació de la DGT, un vehicle acampa quan les dimensions superen el perímetre d'aquest i ocupen l'espai exterior. És a dir, en el cas de dormir al cotxe o a la furgoneta, s'haurà d'evitar posar tendals, cadires, taules o qualsevol altre tipus de mobiliari o complements que ocupin la via pública.

Tanmateix, dormir al vehicle es legal a Espanya. Només està restringit a platges (prohibida per la llei de costes) i espais similars, com parcs naturals o llocs amb una protecció especial. D'altra banda, a més de la legislació general, s'haurà de consultar les ordenances i normatives que regulen aquest tipus de pernoctacions a ciutats i pobles. Hi ha molts municipis on no es pot estacionar l'autocaravana i, d'altres, que veten la possibilitat de dormir en una furgoneta o un cotxe a un aparcament públic.

Però feta la llei, feta la trampa: la multa es pot evitar si no s'excedeix el perímetre del vehicle posant complements que envaeixin la via pública. A més d'aquesta petita línia legal, s'ha de tenir en compte que s'haurà d'estacionar correctament el cotxe i, en el cas de ser aturat per la policia al veure que algú està dormint a l'interior, haurà de tenir tots els documents en regla i actualitzats, com l'assegurança, la ITV, els impostos de circulació, entre d'altres.