Després de l'entrada en vigor de la nova Llei de Trànsit el passat 21 de març, milers de conductors s'han trobat amb multes inesperades, a més de ser caçats per radars cada vegada més discrets i indetectables i d'haver augmentat considerablement les sancions per accions al volant com manipular el mòbil o fumar. Ara, la DGT continua posant el punt de mira en altres petits detalls, com pot ser rentar el cotxe manualment al carrer.

La multa per rentar el cotxe al mig del carrer

Així és, segons l'article 4.2 del Reglament General de Circulació, "està prohibit llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin entorpir la lliure circulació, parada o estacionament, fer-los perillosos o deteriorar aquella o les seves instal·lacions". Encara que sembli una cosa innòcua, i igual com portar el cotxe brut és motiu de sanció, la DGT no passa per alt els possibles incidents que es puguin produir per dur a terme aquesta acció ni les seves possibles conseqüències i riscos.

Rentar cotxe túnel rentat / Pixabay
Rentar el cotxe pot sortir car / Pixabay

I, quant em pot costar una multa per rentar el cotxe al carrer? Bé, en aquest cas els encarregats de multar-nos en cas d'enxampar-nos rentant el cotxe en ple carrer són els ajuntaments, i per això depèn de la legislació vigent en cada municipi sobre què es pot fer i què no. Per part de la Direcció General de Trànsit, la redacció de la seva normativa permet la interpretació de cada localitat al seu propi criteri per decidir si vol o no multar per aquesta raó.

Portar el cotxe brut també pot suposar una multa

Al contrari, no rentar el cotxe i tenir-lo brut pot suposar multar d'entre 80 i 200 euros, ja que es determina que tenir la lluna o els vidres bruts pot influir en la seguretat al volant i, per tant, afectar negativament a la conducció, posant en perill la nostra integritat i la vida dels altres usuaris de la carretera. Entre altres noves sancions, com la prohibició de superar la velocitat màxima en 20 km/h per avançar, la DGT recorda un altre tipus de comportament que ens pot fer arribar a multa.

Rentar cotxe sabó / Pixabay
Els ajuntaments ens podran multar per rentar el cotxe al carrer / Pixabay

Es tracta, per exemple, de canviar l'oli del cotxe en el carrer, que la Guàrdia Civil considera a les seves xarxes socials "sancionable" i una "salvatjada mediambiental i una porcada". Encara que sembla evident, sempre és recomanable deixar el canvi d'oli en mans d'un taller, que té un sistema de gestió de residus per reciclar l'oli utilitzat i hauran de complir amb la normativa vigent, evitant multes i possibles desastres ecològics.

De fet, si ho fem per una qüestió de diners, en lloc d'estalviar-nos la factura del taller, podrem ser multats amb fins a 1.500 euros, alguna cosa que ens farà plantejar si realment estem economitzant els nostres diners o arriscant-nos a una multa i a totes les conseqüències que té deixar oli usat en la via pública.