La Direcció General de Trànsit alerta d'una multa de fins a 200 euros en cas que el cotxe estigui tan brut que pugui suposar un perill per la seguretat viària.

Multa de 80 fins a 200 euros per no netejar correctament el cotxe

No netejar el cotxe en molt de temps, a més a més de ser un acte poc higiènic, també podria ser constitutiu d'una infracció que podria costar des de 80 fins a 200 euros.

"Té deficiències que constitueixin un risc especialment greu per la seguretat del trànsit"

Tal com explica l'article 84 de la Llei de Trànsit de la DGT, els policies podran aturar un vehicle si "té deficiències que constitueixin un risc especialment greu per la seguretat del trànsit". Un exemple d'aquest cas, per exemple, seria que la brutícia dels vidres o de les llums interferís en la bona visibilitat tant del conductor com de la resta d'usuaris de la via.

Coche / Archivo

La DGT posa multes de 80 fins a 200 euros en cas que el vehicle estigui tan brut que suposi un perill per la seguretat viària tant del mateix conductor com de la resta d'usuaris de la carretera  / Arxiu

Com evitar una multa de 200 euros per portar el cotxe brut?

També es pot donar el cas de què el cotxe estigui tan brut que sigui impossible llegir la placa de la matrícula i, en aquest cas, també implicaria una multa al titular o conductor del vehicle. Per aquest mateix motiu, és important fer-li una rentada de tant en tant, ja que, a més d'assegurar una bona higiene del vehicle, també t'asseguraràs d'evitar multes de fins a 200 euros.

Prohibit netejar el cotxe al mig del carrer: sanció de fins a 3.000 euros

No obstant això, és important netejar el cotxe als llocs adequats i el carrer no és un d'aquests llocs. De fet, des de la Direcció General de Trànsit, et poden posar una multa de fins a 3.000 euros si t'enxampen fent-ho. Aquesta sanció variarà i serà més o menys alta en funció de la normativa de cada ajuntament.

La multa de la DGT per un error comú amb la gasolina a la carretera: et pot sortir molt car

La Direcció General de Trànsit (DGT) també sanciona en casos que alguns conductors no imaginarien mai. Per exemple, per quedar-te sense benzina i portar gasolina en recipients no homologats com, per exemple, ampolles de plàstic, pot ser molt perillós i és una situació en què es poden trobar les persones que es queden sense benzina a la carretera i que opten per anar caminant a la benzinera més propera per emplenar les garrafes. És important fer servir garrafes que estiguin homologades per posar-hi benzina, ja que si un agent t'enxampa, et pot posar una multa de fins a 3.000 euros.

La Direcció General de Trànsit alerta sobre la importància de complir amb la normativa i les lleis de seguretat viaria per garantir una conducció segura tant pel conductor del vehicle com per la resta d'usuaris de la via.