Tot i que les carreteres per on circulem cada dia estan plenes de radars per evitar que circulem a una velocitat superior a la permesa, això no evita que molts conductors mantinguin el peu a l'accelerador. Tanmateix, no sempre que anem més de pressa del permès per llei ens arriba una multa a casa. Això és deu al conegut marge d'error que tenen els velocímetres. Es tracta d'una característica comuna en tots els aparells i no vol dir que funcionin malament, sinó tot el contrari. Aquest marge d'error ha d'estar inclòs en la verificació del radar perquè així, en cas de saltar, no hi ha cap dubte que s'ha comès la infracció.

Quin marge d'error tenen els radars?

Si circulem a 101 km/h per una carretera limitada a 100 km/h no ens multaran. És cert que anem a una velocitat superior a la permesa, però la diferència és tan poca que podria tractar-se d'un error. Per això, la DGT i el Servei Català de Trànsit situen aquest marge d'error en els 7 km/h. Per tant, això vol dir que no ens arribaria una multa fins que no arribéssim als 108 km/h. Això és a totes les vies per sota d'aquesta velocitat. Per exemple en una de 50 km/h no saltaria el radar fins a arribar als 58 km/h. Però a partir dels 110 km/h, el criteri del marge d'error canvia.

Dels 7 km/h de distància es passa al 7%. És a dir que en vies de 110 km/h saltarà als 117,7 km/h i en autovies o autopistes on la velocitat màxima permesa és de 120 km/h no ens multaran fins a superar els 128,4 km/h. Aquesta diferència de criteris és deu al fet que en els radars mòbils és més difícil detectar les velocitats inferiors als 100 km/h. A més, en realitat no tots els radars tenen el mateix marge.

La teoria dels 7 km/h o el 7% només funciona per als radars mòbils. En el cas dels radars fixos aquest marge es redueix als 5 km/h o al 5%, el mateix que s'aplica en el cas dels radars de tram. Per últim, en el cas dels radars dels drons o de l'helicòpter Pegasus el marge que s'aplica en totes les vies és d'un 10%. A partir d'aquí, com major sigui la diferència més gran serà la multa econòmica i la retirada de punts del carnet de conduir.