Catalunya, com el País Basc o Navarra, té part de les competències de trànsit cedides. Això comporta que la Generalitat té el seu propi organisme per sancionar, a més dels propis de cada ajuntament. La qual cosa completa encara més les multes que els conductors i els ciutadans pateixen quan cometen alguna infracció.

El Servei Català de Trànsit (SCT) és l'encarregat de la gestió i la competència del trànsit i, òbviament, de les multes i diferents sancions. I, tot i que es creu que la DGT és l'encarregada d'enviar la carta amb la multa a casa, a Catalunya acostuma a fer-ho el SCT. Però, més enllà de la diferència d'organisme gestor i sancionador, quins són els radars que més conductor enxampen cometent una infracció al territori?

Aquests són els 25 radars fixes que més multen a Catalunya

Hi ha 25 radars fixes i uns altres 25 més mòbils que són els que més multen a Catalunya. Segons les dades d'AEA citades pel portal autopista.es, el radar fix que més denúncies ha posat aquest 2022 és a la província de Tarragona, concretament a l'AP-7, i ha enxampat 67.582 conductors. El segueixen el de Girona a la C-31, quilòmetre 312, amb 56.760; el de la C-31, 215, a Barcelona amb 24.426; l'A-7, 1.163, a Tarragona amb 24.060; l'AP-2, 173, a Lleida amb 23.217; i l'AP-7, 294, a Tarragona amb 20.742. Aquests són els aparells fixos que han sancionat més de 20.000 vehicles durant l'any passat.

Els altres radars fixes que han posat entre 10.000 i 20.000 multes a Catalunya es troben a l'AP-7, quilòmetre 337, a la província de Tarragona; la C-31, 319, a Girona; la C-55, 25, a Barcelona; la C-17, 42, a Barcelona; la C-58, 29, a Barcelona; l'AP-2, 154, a Lleida; la C-17, 41, a Barcelona; la C-55, 18, a Barcelona; l'AP-7, 308, a Tarragona; l'A-7, 1.159, a Tarragona; l'N-420a, 879, a Tarragona; l'N-II, 665, a Barcelona; i l'N-340, 1.176, a Tarragona. Per últim, els sis que menys sanciones d'entre els 25 que més multes han posat el 2022 són a la C-31, quilòmetre 211, a Barcelona; l'A-26, 82, a Girona; l'N-340, 1.226, a Barcelona; la C-65, 6, a Girona; la C-31B, 8 a Tarragona; i l'N-340, 1.242, a Barcelona.

Aquests són els 25 radars mòbils que més multen a Catalunya

Respecte als 25 radars mòbils que més multen a Catalunya, el volum de sancions és inferior. Tant és així que el que més denúncies presenta és el de l'A-26, al quilòmetre 70, a la província de Girona amb 6.936 l'any 2022. El segueixen el de l'AP-7, 260, a Tarragona; l'AP-2, 130, a Lleida; l'N-240, 60, a Lleida; la C-14, 60, a Lleida; la C-35, 90, a Girona; l'AP-7, 250, a Tarragona; la C-26, 40, a Lleida; la T-11, 10, a Tarragona; la C-32, 100, a Barcelona, l'AP-7, 70, a Girona; la C-60, 0, a Barcelona; l'N-II, 690, a Girona; la C-66, 60, a Girona; l'A-22, 10, a Lleida; la C-58, 20, a Barcelona; la C-65, 0, a Girona; la C-59, 0, a Barcelona; l'LL-11, 0, a Lleida; l'A-2, 530, a Lleida; la B-30, 10, a Barcelona; la C-17, 90, a Girona; l'AP-7, 220, a Tarragona; l'AP-7, 160, a Barcelona; i la C-25, al quilòmetre 210, a Girona.