Els moviments de diners entre comptes bancaris són cada dia més freqüents i és una cosa que, per a algunes persones, ha passat a ser rutinari. Les noves aplicacions bancàries han inclòs certes eines que faciliten molt una transferència immediata i senzilla.

Eines com Bizum han ajudat que els pagaments entre diverses persones s'hagin intensificat, és molt freqüent que en un sopar entre un grup gran d'amics un sigui el que decideixi pagar-lo i la resta traspassen la part proporcional que hagin acordat al compte del qual va decidir fer la transacció.

Aquest tipus de transferències són més fàcils de rastrejar per als encarregats d'investigar les transaccions econòmiques. L'objectiu d'aquestes entitats és la de controlar que les grans quantitats de diners que es mouen aportin una part a l'estat a través d'alguns impostos, però no s'aplica en totes les operacions, hi ha uns límits i condicions determinades.

Quines transaccions controla Hisenda?

Les petites transaccions que es fan a través de Bizum, normalment, no estan vigilades per Hisenda, encara que a partir de certes quantitats les autoritats començaran a investigar-les, per conèixer l'origen dels diners i si té un objectiu comercial.

Tot i això, algunes operacions sí que criden l'atenció dels bancs pels noms que els hi donen. Hi ha persones que decideixen escriure una cosa divertida o inversemblant, encara que això de vegades pot presentar un problema i suposar un avís per part d'una entitat bancària.

Dinero Loteria

Bitllets de 500 euros / Pixabay

L'objectiu d'Hisenda és el de perseguir les persones que participin en accions com donacions no declarades, frau fiscal o blanqueig de capitals. És per això que aquesta organització investigarà qualsevol transferència que sigui abundant, per evitar que es cometi algun dels delictes anteriorment esmentats.

Quan fem transaccions de 3.000 euros o més haurem d'informar la nostra entitat bancària, després les dades que hem facilitat seran enviades al Banc d'Espanya i a Hisenda, perquè en tinguin constància i, en el cas que ho creguin necessari, investigar sobre això.

Les operacions que encenen les alarmes

Els ingressos bancaris a través de bitllets també poden arribar a ser investigats per Hisenda. De fet, els que impliquen bitllets de 500 euros solen ser sota la lupa de les autoritats. Es tracta d'un sistema que permet moure molts diners molt fàcilment i el seu ús se sol associar a operacions una mica tèrboles.

Les operacions de més de 10.000 euros hauran de complir les exigències de les de 3.000, però Hisenda les investigarà intensament, per evitar qualsevol tipus d'ús inadequat que impliqui cometre un delicte fiscal, ja que per transaccions així és necessari pagar impostos.

És important tenir un contacte constant i adequat amb la nostra entitat bancària en el cas que siguem persones que fan algunes d'aquestes operacions regularment. Hisenda voldrà saber com hem aconseguit aquests diners, qui els rep i per a què serà utilitzat.