Les ocupacions il·legals són un dels grans problemes de seguretat ciutadana de l’última dècada. Alguns dels ocupes ho fan perquè no tenen cap lloc on poder dormir i no tenen diners per poder pagar un lloguer, però molts altres són persones conflictives que ho fan simplement per delinqüència. En aquest últim cas és molt habitual que la utilitzin per a muntar-hi una plantació de marihuana o que generin algun tipus de conflicte amb els veïns.

El juny de 2018, es va aprovar una nova llei de desallotjaments exprés, que permetia expulsar els ocupes durant les primeres 48 hores si no podien acreditar de cap manera que aquella casa era seva o feia temps que l'estaven fent servir. Amb això s’estalviaven els llargs processos judicials que moltes famílies havien d’afrontar per poder fer fora aquestes persones de casa seva, un tràmit que moltes vegades es podia arribar a dilatar durant anys i generava molt mal de cap als propietaris.

La ‘tècnica de demanar pizza’, el mètode dels ocupes per evitar els desallotjaments exprés

Amb l’aparició d’aquesta nova llei de desallotjaments exprés, els ocupes se les van enginyar per poder esquivar-la i que no poguessin ser expulsats dels habitatges. Així és com va aparèixer a Catalunya la coneguda com a ‘tècnica de demanar pizza’, que ja s’ha estès per tot el territori espanyol. La principal víctima d’aquest mètode són els grans tenidors d’habitatges, ja que és més fàcil aplicar-lo en aquests casos. Es tracta d’aconseguir algun document abans de l’ocupació que acrediti que aquell habitatge en realitat és seu.

Així doncs, els ocupes demanen una pizza a domicili a la direcció de la casa que volen ocupar i esperen al portal que vingui el repartidor per agafar-les i recollir el tiquet. Al cap de dos dies, ocupen l’habitatge. En cas que soni alguna alarma o algun veí doni un avís a la policia, quan els agents arribin només hauran d’entregar-los aquell tiquet per fer veure que ja fa més de 48 hores que estan vivint allà. En cas de dubte, els policies no tenen l’autoritat suficient per a poder fer un desallotjament ràpid i el cas passaria als tribunals.