El fals radar Medusa: realment és un sonòmetre, però és més il·lustratiu utilitzar la paraula radar, tot i que en realitat aquesta fa referència a la velocitat. El nom medusa, a més, té una connotació especial pel fet de tenir la capacitat de controlar tot el que succeïx al seu voltant, atès que reconeix els sorolls per sobre del límit legal estipulat, i la forma exterior que té l'aparell: amb cinc micròfons i una fisonomia molt similar a l'animal marí. Ara per ara, aquest nou element per sancionar s'ha provat per primera vegada a Barcelona, concretament a la C-31. Però tranquils, està en període de proves i no posarà multes. Aquest test pilot espera ser l'inici d'un nou sistema que permeti rebaixar els límits de soroll a ciutats i vies de molt trànsit al territori, pel fet de ser capaç d'escanejar tot tipus de sons fins a deu vegades per segon.

Límits de sorolls permesos

El soroll als entorns urbans s'ha convertit en un problema recurrent, tot i que no només el fan els vehicles, però són els més fàcils de detectar per les màquines en aquests moments. L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que al continent moren de forma prematura unes 16.600 persones a causa dels aldarulls als carrers i d'altres vies. A Espanya es calcula que la xifra arriba a les 1.100. De fet, tant l'estat espanyol com l'Unió Europea té uns límits màxims permesos de sorolls molt superiors als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'OMS recomana un màxim de 40 decibels (dB) a les zones urbanes i residencials, mentre que a Europa ens conformem amb 55 dB a la nit, tal i com estipula a Espanya el Reial Decret 1367/2007 que desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. Respecte els cotxes, la normativa reguladora per la que es regeix la Direcció General de Trànsit (DGT) estipula que un cotxe nou ha d'emetre un mínim de 56 dB i un màxim de 75 dB. És a dir, que segons l'organització mundial estaria en qualsevol cas per sobre dels límits recomanats.

Per tot això, segons com es regulin aquests radars medusa, la sanció econòmica podria ser gairebé segura. Tot depèn d'on es fixin els límits. A Barcelona, els plans de l'ajuntament de la ciutat és d'instal·lar al menys 11 sonòmetres en llocs on el soroll del trànsit podria suposar un problema pels ciutadans i així identificar els vehicles i sancionar-los. Com esperen començar a fer a França pròximament, on les multes s'iniciaran en 135 euros a tots els cotxes, furgonetes, motos o camions que superin els 90 dB.