Quan arriben dates assenyalades com aniversaris o Nadal, els avis solen regalar diners als seus nets, un encert segur. El que també és segur és que Hisenda controla totes les transaccions tant bancàries com les fetes per Bizum i els ingressos en efectiu. L'afany de l'Agència Tributària d'evitar delictes com frau fiscal, emblanquiment de diners i evasió d'impostos no perdona les transferències o préstecs fets entre familiars, per la qual cosa s'ha d'anar amb compte per no incórrer en un delicte.

No cal alarmar-se, però, ja que Hisenda no controla totes i cadascuna de les transferències que li fem als nostres familiars després d’un dinar tots plegats. La quantitat a partir de la qual les entitats bancàries estan obligades a informar a Hisenda és de 6.000 euros, i només si la persona que rep la transferència no l’ha notificat amb anterioritat. En cas que el banc detecti algun tipus d’irregularitat fiscal, encara que la xifra no arribi als 6.000 euros, haurà de notificar a les autoritats fiscals perquè intervinguin.

S’haurà d’incloure en la declaració de la renda

Per altra banda, si la quantitat sobrepassa els 10.000 euros, l'Agència Tributària estarà obligada a iniciar un procés d'inspecció durant el qual tant la persona que ha fet la transferència com el destinatari dels diners hauran de justificar el dipòsit, i incloure-ho en les seves respectives declaracions fiscals. En cas de no fer això últim, la multa pot pujar fins al 25% del valor de la transferència realitzada.

Un altre aspecte a tenir en compte és l'impost de successions i donacions. En aquest cas, cada comunitat autònoma serà l'encarregada de determinar la quantitat que s'haurà de pagar en concepte d'impost, que no caldrà pagar si es tracta d'un préstec. El beneficiari dels diners haurà de presentar les autoliquidacions en un termini màxim de 30 dies des del moment que rep els diners, però aquesta acció no comportarà cap mena de càrrec a favor d'Hisenda. En cas de rebre diners en efectiu, sonarà l'alarma en les oficines de l'Agència Tributària si l'ingrés supera els 3.000 euros. El mateix passa en cas d'ingressar bitllets de 500 al caixer automàtic.