No tots els noms són legals. De fet, hi ha una llista de noms que estan prohibits i no es poden posar als fills i filles que acaben de néixer. Això ha quedat aclarit després que una jutgessa de Vitoria (Àlava, País Basc) rebutgés acceptar el nom que uns pares volien posar al seu nadó. Concretament, havien escollit Hazia, que significa llavor en basc, i feien referència que "ells posen la llavor des de l'amor als seus fills". La magistrada s'ha negat a acceptar la paraula per nomenar-la perquè hi ha altres acceptacions amb aquest mot. Aquest pot utilitzar-se per dir esperma o criança. Però més enllà d'aquest fet anecdòtic, per exemplificar els noms prohibits, no existeix una llista exacta amb el registre legal del nom del nostre fill o filla. El que si que hi ha es uns límits que els pares hauran de respecta a l'hora d'inscriure els nadons. No obstant això, el ventall s'ha obert en els últims anys, abans només podien ser noms cristians, però ara l'administració és més tolerant. 

El nom està prohibit si va en contra de la dignitat del nen o nena

Tot i la tolerància implícita dels últims anys, que permet noms comuns, abstractes, mitològics, llegendaris o artístics (fins i tot d'indrets geogràfics), els pares i mares han de conèixer els límits de la llei per posar-los l'àlies que portaran, molt probablement, tota la seva vida. Així, doncs, no podran inscriure'ls amb qualsevol mot que vagi en contra de la seva dignitat o d'altres raons, com que siguin ofensius, ridículs o que combinats amb el cognom siguin les dues coses. Per la qual cosa, la famosa combinació espanyola Dolores Fuertes de Barriga seria un cas a evitar. També el de la petita de Vitoria, que tot i la bona intenció dels pares de posar-li llavor, en format amorós, podria ser nomenada com esperma. 

Però, aprofundint a la llista, els que estan totalment prohibits són els de famosos o figures històriques que, per la seva vida, tenen un component, com a mínim, negatiu. És a dir, no estan permesos noms com Stalin, Hitler, Lucifer o Osama Bin Laden. Tampoc Leo Messi o Rocío Jurado. Respecte la legalitat espanyola, com a màxim seran dues paraules les que es puguin inscriure abans dels cognoms i no podran posar-s'hi els mateixos noms als fills que tinguin els pares si la combinació de cognoms coincideix exactament amb un dels progenitors. L'excepció és que podrà registrar-se, en aquest cas, sempre que el pare o mare amb el que compartiria tota la llista de noms i cognoms ha mort.

Després de totes aquestes recomanacions, queda conèixer l'article 54 de la llei del 8 de juny de 1957 del Registre Civil, publicada i vigent al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En qualsevol cas, es permet ser creatiu sempre que no posi en perill la dignitat de la persona o pugui ser ofensiu per aquesta. Així que si teniu pensat nomenar Tonto un dels vostres fills, això no està permès. Per últim, cal recordar que els germans, segons la normativa espanyola no poden dir-se igual. Amb aquest manual, i la tolerància actual per posar un nom a un nadó, el ventall de possibilitats és molt ampli. S'ha de ser creatiu amb cap per trobar el mot que identificarà al vostre fill o filla durant tota la seva vida (o com a mínim fins tenir l'edat legal per canviar-s'ho).