Desarticulada una organització que concertava parelles de fet fraudulentes a Barcelona i Girona. La Policia Nacional ha detingut onze persones de la banda, entre les quals es troba el líder, i unes altres 37 més han estat arrestades per falsedat documental. Van inscriure, almenys, 77 parelles de fet fraudulentes entre ciutadans i immigrants en situació irregular mitjançant documentació falsa. Els estrangers, la majoria de nacionalitats marroquina i algeriana, abonaven 8.000 euros als ciutadans espanyols i els exigien 12.000 euros per gestionar el registre oficial català per regularitzar la seva residència.

La Policia Nacional va iniciar la investigació, que ha tingut tres fases, el maig de 2023 i va acabar l'abril d'aquest any. Això va permetre localitzar dos grups establerts a Barcelona i la seva àrea metropolitana i a la ciutat de Girona, que estaven formats per ciutadans tant de nacionalitat espanyola com marroquina. La banda, mitjançant pagaments d'imports desorbitats, es dedicava fonamentalment a la immigració il·legal concertant semblants de fet, fent servir documents falsos per a la seva inscripció al registre de parelles de fet de Catalunya. Això els permetia obtenir el permís de residència com a familiar comunitari y molts d'ells acabaven a França o Bèlgica, per les regles de lliure circulació que regeixen l'espai Schengen.

Captació, trasllat i allotjament

La banda realitzava les captacions de forma diferenciada. El primer es dedicava a localitzar espanyols que estiguessin disposats, a canvi de 8.000 euros, a inscriure's fraudulentament com a parelles de fet amb immigrants en situació irregular. El segon, d'altra banda, s'encarregava d'identificar els marroquins o algerians il·legals que residien a l'Estat, França o Bèlgica i que estiguessin interessats en regularitzar la seva situació per 12.000 euros. És a dir, el benefici per a l'organització fregava els 4.000 euros, tot i que tenien altres bonificacions afegides.

L'entramat tenia una flota de vehicles i conductors per desplaçar-se per tot Europa Occidental, amb l'objectiu de recollir immigrants il·legals i introduir-los de forma clandestina a l'Estat a canvi de 1.500 euros, aproximadament. Una vegada arribaven a Catalunya, concretament a Figueres, se'ls allotjava en pisos de seguretat on pagaven 50 euros diaris per viure amuntegats. La Policia Nacional ha pogut confirmar 77 parelles de fet fraudulentes inscrites al registre de parelles estables de Catalunya i 63 expedients de documentació falsa. A més, del total de 48 detinguts, dos s'han realitzat a Barcelona, tres a Girona, 21 a Sant Adrià de Besòs i 22 a Cornellà de Llobregat.