Gota freda

La gota freda, més coneguda pels meteoròlegs com a DANA, és una pertorbació atmosfèrica extratropical no frontal que pot provocar precipitacions violentes i intenses durant unes hores o dies, acompanyada de vent, llamps i calamarsa. Afecta superfícies molt reduïdes i segueix trajectòries imprevisibles.