Bombers

Totes les noticies, informació i última hora sobre els bombers. Apaguen incendis, gestionen inundacions, ajuden en catàstrofes naturals i rescaten gats.