L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha emès una ordre de retirada d'un conegut mèdicament tradicional per una alerta sanitària en detectar un lot defectuós que ja ha estat distribuït per les farmàcies de tot el país. En concret, es tracta del Tutukon, un medicament de solució oral elaborat a partir d'ingredients naturals com herbes, i que es fa servir per ajudar a l'eliminació renal de líquids.

Fàrmac d’ús tradicional

El Tutukon és un medicament que no necessita prescripció mèdica, ja que el seu ús es considera com a "tradicional". És un aglomerat de diferents components naturals que té com a principi actiu un destil·lat aquós de diferents plantes. La manera de prendre-ho és mitjançant un comptagotes; la dosi recomanada per a adults és de 7 mil·lilitres tres cops al dia, que s'ha de combinar amb la ingesta de fins a dos litres d'aigua per, segons el prospecte, "aconseguir una neteja suficient de les vies urinàries". Aquest tractament es pot fer servir durant dues setmanes seguides, però si no s'observa una millora, s'ha d'acudir a un metge perquè doni un diagnòstic més acurat i prescrigui altres tipus de medicaments.

El fàrmac afectat per l'alerta sanitària
El fàrmac afectat per l'alerta sanitària. 

Problemes de fabricació

Segons el comunicat que ha compartit l’Aemps, el problema radica en un “incompliment de les normes de correcta fabricació” que afecten els lots P-129 amb data de caducitat del 30 de setembre del 2023. El defecte vindria per part del mateix productor, l’empresa Miquel y Garriga S.L, amb seu a Barcelona. Per aquesta raó, el ministeri de Sanitat ha ordenat la “retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot afectat”, així com “la devolució al laboratori d’aquests”, seguint el protocol establert per a aquests casos.

L'Aemps ha qualificat l'incident com un defecte de fase 2, és a dir, un "defecte de qualitat que no suposa un risc greu o vital per al pacient". No obstant això, per mínim que sigui el risc, els productes s'han de retirar i evitar en la mesura del possible el seu consum. Des de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recomanen a totes les comunitats autònomes a realitzar un seguiment de la retirada d'aquest producte. Sobretot prestant atenció a les cadenes de distribució, com poden ser farmàcies i altres establiments autoritzats per la dispensació de medicaments.

Per altra banda, les persones que hagin adquirit recentment un bot de Tutukon s’hauran de fixar en el número de lot per determinar si tenen un que estigui afectat. En cas afirmatiu, ho hauran de retornar a la farmàcia on l’hagin comprat, per poder fer una substitució i retirar el producte defectuós.