La Direcció General de Trànsit, DGT, alerta d'una de les variacions que vindran amb la nova Llei de Trànsit, que permetrà recuperar punts del carnet amb cursos de conducció segura i unificarà en dos anys el termini sense infraccions necessari per recuperar el saldo complet de punts.

Cura amb els punts del carnet de conduir

El març d'aquest any, el Consell de Ministres aprovava un projecte per modificar la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, que ha estat remesa a les Corts perquè s'aprovi i ratifiqui. La reforma implica diversos canvis quant al permís de conduir i la llicència de conducció per punts.

Entre altres modificacions, la novetat augmenta de tres a sis els punts per tenir el mòbil a la mà mentre se circula, en un intent de prevenir accidents causats per aquesta distracció, que han augmentat exponencialment en els últims anys. També ressalta l'augment de sanció per no utilitzar el cinturó de seguretat, que puja a quatre punts en lloc de tres.

La reforma de la Llei de Trànsit de la DGT

D'altra banda, i directament relacionat amb això, el nou projecte canvia el termini que ha de transcórrer per recuperar el saldo inicial de punts.

Segons indica la Direcció General de Trànsit, generalment els conductors parteixen amb un saldo de dotze punts, vuit en el cas dels novells. Partint d'aquesta base, el comportament al volant determinarà els augments i disminucions.

Radar DGT / EFE

Radar DGT / EFE

Els punts es perden si la persona que condueix és sancionada per cometre una infracció greu o molt greu. En funció de la gravetat de la infracció es poden perdre dos, tres, quatre o sis punts. Tanmateix, normalment és possible recuperar els dotze punts després d'un temps sense cometre cap infracció.

Nous mètodes per recuperar punts

Ara, la reforma de la Llei sobre Trànsit unifica en un termini de dos anys el temps que haurà de transcórrer sense que el conductor cometi infraccions per recuperar el saldo inicial de 12 punts, sempre que no els hagi perdut tots. Abans aquest termini podia ser de dos o tres anys segons la gravetat de la infracció.

D'altra banda, aquesta reforma inclou la possibilitat d'aconseguir de nou punts a través de cursos de conducció segura homologats per la mateixa DGT. Aquests cursos podran realitzar-se sempre que es compleixin els requisits establerts i es tingui un saldo positiu de punts.

Superar un d'aquests cursos compensarà amb dos punts addicionals, fins a un màxim de quinze. Les condicions i requisits seran desenvolupats per una ordre ministerial, encara que ja se sap que es podran fer com a màxim una vegada cada dos anys.