La Direcció General de Trànsit (DGT) exigeix tenir una bona salut a l’hora de treure’s el carnet de conduir o de renovar-lo. Abans de fer-ho, és obligatori passar un examen mèdic i una prova psicotècnica en un Centre de Reconeixement de Conductors homologat. Moltes vegades són un pur tràmit i el normal és passar les proves sense problemes. Normalment, només es comprova que la visió i l’audició siguin correctes, però la DGT està posant-se dura amb aquest tema i ha publicat una llista amb fins a 38 malalties amb les quals no es podrà conduir.

L’objectiu de la DGT és limitar el nombre d’accidents a la carretera i, per això, ara es mirarà més seriosament que els conductors no tinguin alguna malaltia que els pugui dificultar a l’hora de conduir i posar en risc la vida de la resta de conductors. Això sí, no pel simple fet de tenir la malaltia es prohibirà conduir, sinó que dependrà de la seva evolució i de l'estat físic del pacient. La DGT divideix aquestes malalties en nou categories: vasculars, cardíaques, psiquiàtriques, neurològiques, endocrines, digestives, respiratòries, oncològiques i cròniques i degeneratives. Per a poder conduir amb alguna d’elles, serà necessari portar a sobre un informe mèdic que certifiqui que el conductor és apte. En cas de no tenir-lo, es podria enfrontar a una multa de fins a 6.000 euros.

No es podrà conduir fins sis mesos després de patir un infart

Pel que fa a les malalties vasculars, la DGT no permetrà conduir a les persones amb una dissecció arterial fins sis mesos després de l’operació i, després d’aquest temps, només podrà renovar el carnet per dos anys. En el cas d’haver patit un aneurisma, només es podrà conduir si no hi ha perill de ruptura dels vasos sanguinis, renovant el carnet d’un a deu anys.

El llistat de malalties cardíaques amb les quals no es pot conduir és un dels més amplis. Les persones amb arrítmies no podran agafar un volant mai més i les que hagin patit un infart no ho podran fer fins al cap de sis mesos de l’atac de cor. Els portadors de pròtesis valvulars tampoc podran agafar el cotxe fins al cap de sis mesos, mentre les persones que porten marcapassos o un desfibril·lador automàtic ho podran fer al cap d'un mes i hauran d’anar renovant el carnet cada 3 anys.

Les malalties psiquiàtriques amb les quals no es podrà conduir seran la demència, el trastorn d’ansietat, el trastorn de la personalitat, la depressió, el trastorn de la son, els trastorns obsessivocompulsius, el trastorn del desenvolupament intel·lectual, el TDH i la dependència de l’alcohol o les drogues. Només es podrà conduir en el cas de tenir símptomes lleus i quan es disposi d’un informe mèdic que avali la capacitat per conduir.

L’epilèpsia, la diabetis o els problemes renals poden dificultar la renovació del carnet

Respecte a les malalties neurològiques, no es podrà renovar el carnet de conduir si durant l’últim any s’ha tingut una pèrdua de coneixement. Les persones que pateixin atacs d’epilèpsia només podran renovar el carnet d’un a deu anys depenent de l’estat de la malaltia. Si s’ha patit un accident isquèmic transitori es tindrà un any de pròrroga amb un informe favorable.

Pel que fa a les malalties endocrines, els diabètics que necessiten injectar-se insulina només podran renovar el carnet amb una validesa d’entre un i cinc anys, mentre que per als que pateixen d’hipotiroïdisme o paratiroides tindrà una validesa d’entre un i deu anys. Quant a les malalties digestives, les persones amb un trasplantament renal no podran tornar a conduir fins al cap de sis mesos de la intervenció, mentre les persones que segueixen un tractament de diàlisi es podran treure el carnet o renovar-se’l d’un a deu anys.

No es podrà conduir amb un càncer, Alzheimer, osteoporosi o Parkinson

En l’àmbit respiratori, les persones que pateixen l’apnea de la son només podran renovar el carnet per tres anys i sempre que existeixi un informe positiu del metge, mentre la gent amb dispnea tindrà prohibida la renovació del carnet de per vida. Pel que fa a les malalties oncològiques, amb trastorns com els limfomes, els mielomes o la leucèmia només es podrà renovar per un any si no hi ha alteracions greus, mentre que per altres molèsties oncològiques com el càncer només es podrà renovar el carnet per cinc anys sempre que hagin desaparegut.

Per últim, hi ha les malalties cròniques i degeneratives. Amb totes ells, estarà prohibit tornar a conduir i renovar-se el carnet. Es tracta de malalties com l’Alzheimer, l’esclerosis lateral amiotròfica (ELA), la tremolor essencial, la distròfia muscular, l'osteoporosi, el Parkinson, l’artritis reumatoide o una malaltia pulmonar obstructiva crònica.