Totes les persones que disposen d'un cotxe han de viure la tediosa tasca de passar la ITV, la Inspecció Tècnica de Vehicles. Es tracta de la revisió que els vehicles han de passar periòdicament i que depèn de l'antiguitat. En el cas dels cotxes, aquests tenen la seva primera cita amb la ITV en complir quatre anys des de la data de la seva primera matriculació.

Però, quin és el seu objectiu?

Sempre ens preguntem per què és important fer aquest tipus de comprovacions als nostres vehicles. Doncs bé, encara que ens sembli una de les tasques més avorrides i que sempre deixem per a l'últim moment, la veritat és que és molt necessària i crucial. L'objectiu d'aquesta inspecció és verificar que el cotxe compleixi totes les normes de seguretat que li siguin aplicables segons el tipus de vehicle.

En la ITV hi ha tres tipus de valoracions: la favorable - tot és correcte -, la desfavorable -hi ha un error mínim que es pot arreglar portant el cotxe al taller -, i la negativa - es dona per l'acumulació d'errors greus i exigeix que sigui una grua la que porti el cotxe a reparar.

En cas de passar satisfactòriament la revisió i adquirir una valoració favorable, el conductor obté un adhesiu que s'ha de col·locar en un lloc visible, on s'indica la data de la pròxima revisió. Aquest adhesiu és obligatori i, de fet, no portar-lo pot portar conseqüències econòmiques per al conductor del vehicle.

No portar la ITV al dia pot tenir conseqüències

A més de portar l'adhesiu visible als nostres cotxes, és molt important que estigui actualitzat i no caducat. D'aquesta manera, circular amb la ITV sense actualitzar està sancionat amb multes de 200 euros, de la mateixa manera que fer-ho amb un resultat negatiu i desfavorable, casos en els quals l'import s'eleva fins als 500 euros. Però més enllà del resultat de la ITV o de la seva caducitat, no portar l'adhesiu visible comportarà sancions de 80 euros.

Manipular l'adhesiu de la ITV et pot portar a la presó

També existeixen altres comportaments que poden comportar una sanció econòmica bastant greu per als conductors, com, per exemple, falsificar l'adhesiu de la ITV ens pot sortir molt més car. En aquest cas estaríem parlant d'un delicte de falsedat documental, per la qual cosa pot comportar penes de presó.

Segons el Codi Penal, el delicte de falsedat documental es comet quan una persona altera, modifica, simula o falsifica un document o una de les seves parts. En aquest cas, la persona pot ser sancionada amb una multa econòmica d'entre 6.000 i 12.000 euros i una pena de presó d'entre 3 i 6 mesos.