Juntament amb Hisenda, la DGT és una de les institucions més temudes a Espanya. I és que de totes les infraccions que ens poden comportar multes i sancions, moltes no són conegudes per la majoria de la població, portant malentesos i picardies que acaben malament.

La brutal multa de la DGT per aquest element

Una d'elles és la importància de la placa de la matrícula, un dels elements més importants dels vehicles de cara al comportament a la carretera. Tots els conductors estan obligats a identificar els seus cotxes amb una placa reglamentària, amb els colors pertinents i correctament col·locada.

DGT EP (2)

Control de trànsit / EP

I, malgrat la seva importància, és un dels components a què menys atenció es presta.

A més, hi ha altres tants conductors que ho fan expressament sabent que la brutícia incrustada a la xapa pot tapar o difuminar alguns dels caràcters i dificultar que les càmeres de trànsit captin la matrícula i ens arribi la multa per alguna infracció.

Però aquest intent d'evitar una gran sanció a nivell econòmic de punts per un excés de velocitat o un mal aparcament, es tracta d'una infracció per si mateix.

Manipular o ocultar part de la matrícula

Així ho detalla l'article 10 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Viària. En el punt 2 exigeix que els conductors han d'utilitzar el vehicle de manera que garanteixi la seguretat viària i afegeix que "el conductor ha de verificar que les plaques de matrícula del vehicle no presenten obstacles que impedeixin o dificultin la seva lectura i identificació".

Radar DGT / EFE

Radar en carretera / EFE

I ho confirma la Direcció General de Trànsit, DGT, en un missatge oficial a les xarxes socials, on recorden que "les plaques de matrícula han de ser perfectament llegibles i no estar deteriorades".

De fet, circular sense placa de matrícula, portar-la no visible o illegible suposa una infracció greu que comporta una penalització de 200 euros de multa. Aquesta sanció no suposa la pèrdua de punts del carnet i té una bonificació del 50% si s'abona dins del període de pagament voluntari.

Multes de fins a 6.000 euros i 6 punts de carnet

Per contrari, manipular la placa de matrícula pot suposar un problema molt més greu.

Retocar, esborrar, dibuixar o tapar part de la placa per dificultar la identificació es considera una infracció molt greu, la qual cosa suposa que es poden perdre punts, en aquest cas 6, i una multa econòmica de 6.000 euros que no es pot bonificar al 50% per pagament immediat, per la qual cosa es paga íntegrament.

També cal tenir en compte que, quant a la ITV, una matrícula illegible o manipulada suposa un deficient, pel que la revisió no es podrà passar i el conductor tindrà 60 dies per reparar el defecte i passar de nou el test si vol continuar conduint el seu vehicle.