És molt important parar atenció a la velocitat a la qual els conductors circulen si es vol evitar que la Direcció General de Trànsit (DGT) els sancioni amb multes econòmiques, o la pèrdua del permís de conduir. Amb l'increment de l'ús del vehicle privat, la DGT recorda que s'ha de circular a la velocitat que correspon a cada tipus de via, ni més ràpid ni més lent, per tal que la conducció sigui segura per tots els usuaris. 

El cotxe privat és el principal mètode de transport per a la majoria de ciutadans d'Espanya. L'any 2021, la Direcció General de Trànsit va registrar prop de 400 milions de desplaçaments i, segons l'informe "Radiografia dels Hàbits de Mobilitat dels Espanyols", el 64% dels conductors optaven per efectuar els seus desplaçaments diaris en el seu propi cotxe. Aquesta xifra suposa un augment notable en comparació amb les dades registrades l'any 2019. L'increment dels desplaçaments en vehicles privats suposa, a la vegada, un augment de la congestió a les principals vies urbanes i interurbanes, fet que es tradueix en un major risc d'accidentalitat, essent el principal motiu la velocitat i les distraccions al volant. Per aquest motiu, la DGT recorda les sancions a les quals els conductors s'enfronten si no respecten la velocitat màxima, però tampoc la mínima

Multes de fins a 600 euros si no es respecten les velocitats establertes

La nova Llei de Trànsit, ja vigent, va incorporar una sèrie de modificacions respecte a la velocitat màxima a la qual es pot circular en vies urbanes i interurbanes, per tal de disminuir el nombre d'accidents de trànsit. Es tracta d'una sèrie de modificacions que s'han de respectar si es volen evitar les sancions econòmiques, que poden variar entre els 100 i els 600 euros, i la pèrdua dels punts del permís de conduir, o el mateix carnet. 

Entre les modificacions que va incorporar la llei als límits de velocitat, destaquen les que corresponen a les vies urbanes. Així doncs, es va limitar a vint quilòmetres per hora la velocitat màxima als carrers d'una única calçada, a 30 quilòmetres per hora els que tenen un únic carril per sentit de circulació, i a 50 pels que en tenen dos o més per sentit. No obstant això, a l'hora de circular per autovies i autopistes, la DGT alerta que s'ha de respectar tant la velocitat màxima, de 120 quilòmetres per hora, com la mínima, de 60 quilòmetres per hora. Un conductor que circuli per aquestes vies i ho faci per sota dels 60 quilòmetres per hora s'arrisca a rebre una sanció de la mateixa manera que ho fa aquell que sobrepassa el límit; tal com detalla la DGT, tota circulació considerada "anormal" i sense causa justificada obstrueix a la resta d'usuaris i crea situacions de risc. Les multes per circular per autovies o autopistes per sota dels 60 quilòmetres per hora sense justificació són d'uns 200 euros. 

Una de les altres modificacions respecte als límits de velocitat incorporada a la llei eliminava la possibilitat de sobrepassar en vint quilòmetres per hora la velocitat per efectuar un avançament en una carretera normal (les autopistes i autovies queden, per tant, exemptes d'aquesta modificació). En cas que un conductor ho faci i l'enxampin els agents o un radar, podrà rebre una sanció de màxim 600 euros i, si la infracció és greu, la pèrdua de punts de carnet o la retirada d'aquest. Amb tot, s'ha de tenir sempre en compte la velocitat a la qual circulem per evitar posar-nos en risc a nosaltres mateixos, però també a la resta d'usuaris.