Crims

Totes les notícies d'actualitat i última hora sobre els crims. Un crim és l'acció voluntària de matar o ferir greument a algú.