gtag('config', 'UA-127582693-1', { 'page_title': 'FOTOS | Les millors fotos de l'incendi entre Castellví de Rosanes i Martorell, per Carlos Baglietto', 'custom_map': { 'dimension1': 'tagId', 'dimension2': 'categoryId', 'dimension3': 'entityType', 'dimension4': 'subType', 'dimension6': 'id', 'dimension7': 'tagTitle', 'dimension8': 'categoryTitle', 'dimension9': 'authorId', 'dimension10': 'authorTitle', 'dimension11': 'userId', 'dimension12': 'userTitle', 'dimension13': 'subSite', 'metric1': 'scrollDepth', 'metric2': 'facebookClick', 'metric3': 'twitterClick', 'metric4': 'googleClick', 'metric5': 'whatsappClick' }, 'dimension1': '100210', 'dimension2': '324', 'dimension3': '102', 'dimension4': '101', 'dimension6': '853782', 'dimension7': 'Incendi', 'dimension8': 'Notícies', 'dimension9': '', 'dimension10': '', 'dimension11': '1', 'dimension12': 'A.B', 'dimension13': '9' });