La Policia Municipal de Madrid enxampa un aspirant a agent amb un auricular amagat al botó de la camisa.

Enxampat amb un auricular amagat al botó de la camisa

Aquest dissabte es convocava la prova d'accés a Policia Municipal de Madrid a la zona de la Casa de Campo per cobrir 300 places convocades per l'ajuntament de Madrid el passat 1 de juliol.

Les bases de l'examen estableixen, lògicament, que està prohibida l'entrada al recinte de la prova amb telèfons mòbils, o altres dispositius que permetin l'enregistrament, reproducció, transmissió o recepció de dades, imatges o sons, inclosos rellotges intel·ligents, encara que estiguin apagats.

Auricular / Pixabay

Enxampat amb un auricular amagar al botó de la camisa per copiar les respostes de l'examen d'accés al cos de policia de Madrid / Pixabay

Un dels aspirants que va acudir a aquesta convocatòria va ser enxampat durant el registre a l'entrada amb un dispositiu electrònic incrustat al botó de la camisa.

Es tractava d'un auricular connectat a una bateria amb el que presumptament es rebia informació de l'exterior sobre les matèries de l'examen. En ser descobert va ser expulsat de l'examen i mai més es podrà presentar.

Prova d'accés a la Policia Municipal de Madrid

L'exercici teòric d'aquest examen en una prova tipus test, amb tres respostes alternatives, sent una d'elles la correcta.

Està constituït per 90 preguntes de coneixements que tracten sobre el contingut inclòs al temari i altres 10 preguntes sobre l'idioma triat per cada aspirant.

Aquest exercici és qualificable amb un màxim de 10 punts. Es considera superada la prova de coneixements sempre que s'obtingui una puntuació mínima de 5 punts en cada un dels qüestionaris que comprenen aquesta prova (temari i idioma).

examen Flickr Alberto G. Follow Exam

Un candidat a agent de policia municipal portava un dispositiu electrònic amagat al botó de la camisa / Flickr

El nivell mínim exigit pel tribunal com a nota de tall per a obtenir la qualificació mínima és de 5 punts i un màxim de 10.

La qualificació final està determinada per la nota obtinguda en el qüestionari de coneixement del temari, que suposa un 90% de la final, sumada a la nota obtinguda en el qüestionari d'idioma, que equival a un 10%, en funció del nombre de preguntes que corresponen a cada qüestionari.