Platja

La platja és la zona de la ribera del mar, un riu o un altre curs d'aigua d'importants dimensions.