Accidents

Totes les notícies d'actualitat, última hora, reportatges, fotos i vídeos sobre accidents. Successos no planejats i no desitjats que provoquen un mal, lesió o una altra incidència negativa sobre un objecte o subjecte.