L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), ha ordenat la retirada d'un lot del xarop per a la tos Parlatos 2 mg/ml Solució Oral a causa d'un error d'equivalència entre la base i la sal en l'etiquetatge del medicament. L'Aemps, que depèn del Ministeri de Sanitat, ha classificat el defecte de qualitat com a classe 2 dins d'una escala que va de l'1 al 3. La classe 1 és la que correspon a un possible risc més elevat, mentre que la 3 és la de menor risc. 

Ja s'ha ordenat la retirada de tot el lot afectat de xarop

En concret, el defecte afecta el lot 1802V, amb data de caducitat de 30 de novembre de 2021 i en format de flascó de 200 mil·lilitres.

Jarabe Parlatos

 Un lot del xarop Parlatos 2 mg/ml Solució Oral en flascó de 200 mil·lilitres s'ha vist afectat per un error en l'etiquetatge / FACUA 

El medicament està fabricat per Laboratori Reig Jofré SA i ho distribueix Pharmex Advanced Laboratories SL.

L'Aemps ha ordenat la retirada de totes les unitats del lot afectat i la devolució dels mateixos al laboratori pels mitjans habituals. A més, ha instat a totes les comunitats autònomes a realitzar un seguiment de la retirada de les unitats afectades del fàrmac.