Diversos afectats de la Covid persistent pateixen seqüeles cognitives que perduren fins i tot molts mesos després d'haver-se contagiat.

Coronavirus crònic? Fa 8 mesos que té símptomes

Lara Toro va ser malalta de coronavirus, des d'aleshores té problemes "per llegir fins a la novel·la més senzilla". Editora, escriptora i professora de català, diu que ha temut fins i tot haver de canviar de professió per les seqüeles cognitives que continua patint.

Lara explica que se'n va adonar per primera vegada que tenia els símptomes de la Covid-19 el 16 de març. Ara, vuit mesos després, els problemes respiratoris han remès, però li continua perseguint "la boira mental".

"Cap al maig em vaig adonar que tenia moltes dificultats per pensar, que no entenia el que llegia. Jo soc periodista de formació, però em dedico sobretot a fer classe. Amb tot, no em veia capaç fins i tot de resoldre els dubtes escolars més senzills dels meus fills petits", confessa.

PCR coronavirus / Foto arxiu|arxivament EFE

Professora de català, Lara Toro va contreure el coronavirus el març i vuit mesos després fins i tot persisteixen alguns símptomes / EFE

Dèficit d'atenció pel coronavirus

Toro, autora de diversos llibres, diu que porta mesos exercitant-se llegint "coses senzilles, com 'bestsellers" encara que es "despista" i ha d'anar unes pàgines enrere per tornar a agafar el fil cada dos per tres.

El mes de juliol, a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va passar un test neuropsicològic en què li van confirmar els seus dèficit d'atenció i de concentració, que li dificulten de vegades trobar les paraules per expressar-se.

Diu que ha millorat des de l'estiu, tot i que encara hi ha moments de "col·lapse", com quan un dia editant un text jurídic no identificava la paraula "justícia", fins al punt de buscar-la al diccionari.

Escola|Col·legi / Pixabay

Professora de català, Lara Toro ha temut haver d'arribar a canviar de feina per culpa de les seqüeles cognitives del coronavirus / Pixabay

S'espanta perquè es queda en blanc

"De vegades m'espanto molt perquè em quedo en blanc, i jo soc una persona de lletres (...) i algú que ha de corregir textos i que és molt meticulosa", ha explicat Toro, membre del col·lectiu de la Covid persistent de Catalunya.

Amb tot, ha explicat que malgrat les dificultats prefereix treballar a plantejar-se demanar per exemple una baixa perquè les seves pròpies tasques laborals l'ajuden a millorar cognitivament a poc a poc.

"El meu treball és creatiu i ara em costa més, però alhora tenir aquesta mena de feina també m'ajuda" a millorar cognitivament a través principalment de la lectura i l'escriptura.