La Sala Primera del Tribunal Suprem ha anul·lat per primer cop una comissió bancària abusiva que es reclamava als deutors. La clàusula en qüestió l'aplicava Kutxabank, que cobrava 30 euros als seus clients per descobert (o números vermells) al seu compte.

No és clara

El Suprem considera que aquesta comissió no compleix amb les exigències del Banc d'Espanya, perquè la clàusula preveu que el client reiterarà el descobert i, per tant, l'entitat pot fer una reclamació automàtica.

Segons l'auto de l'Alt Tribunal, la manera com està escrita aquesta clàusula no deixa clar quin tipus de gestió es realitzarà (ho deixa per un moment posterior), de manera que el client no pot deduir que se li generarà una despesa efectiva.

Decisió basada en la jurisprudència

El Suprem s'ha basat en una altra sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 3 d'octubre del 2019. Segons aquesta decisió, el consumidor ha de poder comprovar que no hi ha coincidència entre les diverses despeses o entre els serveis que se li retribueixen.

Aquest mateix Tribunal va determinar el 26 de febrer del 2015 que una clàusula que permeti la retribució del simple risc de préstec (que ja està cobert per les conseqüències legals i contractuals de l'impagament) és abusiva.

Sanció sobre interessos

Segons considera l'Alt Tribunal, la indeterminació de la comissió és abusiva perquè suposa sumar als interessos de retard una altra sanció pel mateix concepte.

A més, el Suprem ha observat que el banc trasllada al client la responsabilitat de provar que no hi ha hagut gestió o que no ha tingut el cost fixat al contracte. Però en realitat hauria de ser el banc l'encarregat de provar la realitat de la gestió i el seu preu.

Una banca més transparent

Per la seva banda, l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin) ha demanat als bancs que deixin de cobrar immediatament aquesta comissió per descobert, informa 20 Minutos.

Segons l'associació, una comissió per reclamació de rebuts impagats no constitueix ni un servei o una despesa a retribuir, i per tant la comissió no s'hauria d'aplicar ni existir. Així mateix, demana a les entitats bancàries que abandonin aquesta pràctica abusiva i que es comportin amb responsabilitat.