El virus del Nil Occidental s'encomana a través dels mosquits i en els casos més greus pot provocar meningitis. L'any passat ja es van detectar diversos casos d'aquest virus. És per aquesta raó que el país hel·lènic ha demanat ara als turistes que tinguin previst visitar el país que prenguin mesures de prevenció. Entre aquestes, una de les precaucions bàsiques: utilitzar repel·lents de mosquits, mosquiteres, repel·lents o evitar llocs amb aigua estancada.

Els símptomes

El virus del Nil Occidental té uns símptomes molt semblants als de la grip comuna: fort mal de cap, febre i nàusees. En alguns determinats casos, fins i tot, pot arribar a produir encefalitis o meningitis.

El Regne Unit recomana no anar a Grècia

El Regne Unit ha advertit als seus habitants que evitin visitar Grècia durant l'estiu, que és l'època de l'any en què els mosquits abunden més i estan més actius, segons informa el diari The Guardian. Justifica la recomanació amb les dades de l'any passat, en el qual el país hel·lènic va tenir el rècord de 316 persones infectades pel virus, de les quals 50 van morir.