L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha informat que s'han detectat problemes amb el dispositiu d'autoinjecció d'adrenalina en algunes unitats del medicament 'Emerade'.

La no administració de la dosi adequada pot tenir greus conseqüències

S'ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats disponibles, ja que no està associat a lots concrets i l'efecte de no administrar la dosi necessària del medicament pot tenir greus conseqüències.

El defecte de qualitat observat provoca que en algunes unitats calgui realitzar una força superior a l'establerta en les especificacions per activar l'administració de la dosi. Com a conseqüència d'això, existeix el risc que no s'administri la dosi.

Concretament, els medicaments afectats són 'Emerade 150' micrograms solució injectable a ploma precarregada EFG; 'Emerade 300' micrograms solució injectable a ploma precarregat EFG, i 'Emerade 500 micrograms' solució injectable a ploma precarregada.

Problemes de subministrament

L'AEMPS ha contactat amb els titulars de l'autorització de comercialització dels medicaments alternatius a fi que s'incrementin les unitats posades al mercat perquè sigui possible efectuar totes les substitucions necessàries, però alerta de puntuals problemes de subministrament.

Els pacients que disposin d'unitats del fàrmac retirat han d'anar al seu metge perquè els prescriguin un nou medicament alternatiu.

Mateixa dosi, dispositiu diferent

'Emerade', 'Altellus', 'Anapen' i 'Jext' contenen en tots els casos adrenalina (epinefrina) en diferents dosis en solució injectable, presentant com a diferència un diferent dispositiu d'aplicació. Aquests productes són equivalents si s'utilitzen correctament, ja que la composició i la forma farmacèutica són en tots els casos les mateixes.

Tenint en compte els possibles problemes de subministrament que es puguin presentar amb aquests medicaments, el farmacèutic podrà substituir el medicament prescrit a la recepta per un altre equivalent dels anteriorment descrits a la mateixa dosi, 'Altellus', 'Anapen' o 'Jext', sense necessitat que el pacient torni al seu metge per una nova prescripció.