Més de 1.500 nínxols del Cementiri de Tarragona han aparegut amb etiquetes d'avís d'impagament demanant a les famílies que es posin al corrent de pagament. En cas de no ser així, en deu anys es buidarà l'espai.

"Desconeixent l'adreça del titular d'aquesta sepultura, es prega al concessionari o familiars que es personin a l'oficina ubicada a l'entrada del cementiri", resen les etiquetes distribuïdes aprofitant que s'apropa el dia de Tots Sants i els familiars visiten els seus difunts.

En cas d'impagament, es declararà abandonat i s'anul·larà la concessió

 

Segons la Xarxa Santa Tecla, hi ha un total de 1.500 sepultures amb l'etiqueta, la qual cosa representa gairebé el 8% del total, informa Diari de Tarragona.

"Amb l'etiqueta s'informa que s'ha detectat un problema administratiu, però la raó última és que no s'ha abonat la taxa i no se sap si els familiars continuen fent ús del nínxol", argumenta el gerent del cementiri, Jordi Cañellas.

Segons el reglament intern del cementiri, passats 10 anys des de l'últim pagament, s'envia una carta als familiars i, si no s'obté resposta, es publica en la premsa un edicte de la sepultura desatesa. Després, es declara abandonada i s'anul·la la concessió, que té una durada de 30 anys.