L'Ajuntament de Reus ha imposat una sanció de 10.001 euros a la propietat del local del raval de Robuster, Classix Discotheque, clausurat per la Guàrdia Urbana el passat 23 de gener. L'Ajuntament ha constatat la responsabilitat de la propietat en la comissió d'una infracció molt greu prevista a la llei que regula els espectacles públics i les activitats recreatives, per l'incompliment en l'exercici de l'activitat autoritzada, i que representa un risc greu per a les persones. 

El consistori afirma que els fets queden avalats per les diferents actes aixecades per la Guàrdia Urbana en les quatre actuacions realitzades al local, en les quals es va localitzar gent ballant, bevent, fumant i sense mascareta.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que "la sanció respon al compromís de contundència del govern de Reus davant els comportaments irresponsables que posen en risc la salut de la ciutadania i obliguen a imposar mesures que perjudiquen la llibertat de les persones i l'activitat econòmica de moltes empreses".

Gairebé no complia cap de les restriccions

L'expedient municipal fonamenta la sanció en el fet que l'exercici de l'activitat de discoteca del local es va suspendre d'acord a la resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de 19 d'agost de 2020 per la qual s'adoptaven mesures extraordinàries per a la contenció de la pandèmia.

Disco Reus

Vídeo de l'interior de la festa a la discoteca de Reus sancionada / ElCaso.cat

Per decret de la regidoria d'Empresa i Ocupació de l'octubre de 2020, s'autoritzava la propietat del local a "desenvolupar de manera provisional l'activitat de restaurant, mantenint sense funcionament l'activitat de discoteca". Davant l'incompliment dels condicionants constatat amb les inspeccions de la Guàrdia Urbana, l'Ajuntament ha imposat a la propietat la sanció.

També s'ha obert la via penal contra els responsables de la discoteca de Reus

En paral·lel a la via administrativa oberta per l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana va derivar al Departament de Salut de la Generalitat les actes aixecades en les diferents actuacions realitzades al local per incompliment de les mesures decretades per a la contenció de la pandèmia. Salut és l'òrgan competent per acordar si els fets són constitutius d'infracció i objecte de sanció.

Igualment, la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per incomplir de manera reiterada les restriccions sanitàries, les quals segueixen el seu curs per la via penal.