Durant el primer trimestre del 2019 s'han produït 26 segrestos arreu de l'estat espanyol. Així ho recullen les dades de l'informe del Ministeri de l'Interior sobre criminalitat durant els mesos de gener, febrer i març. 

Això suposa un augment del 18,2% respecte el mateix període de l'any anterior, quan es van produir 22.

La majoria d'aquests segrestos es van produir a Andalusia 13 segrestos, 6 més que en el mateix període de l'any passat. En segon lloc es troba Catalunya, amb 4 segrestos aquest primer trimestre del 2019.