Durant el primer trimestre del 2019 s'han produït 8.928 robatoris amb força a l'interior de vehicles a Catalunya. Així ho recullen les Dades Obertes dels Mossos d'Esquadra pels mesos de gener, febrer i març.

Per aquests delictes es van detenir 324 persones arreu del territori català. Això suposa un augment respecte l'any anterior, quan es van detenir 277 persones per aquest tipus de delictes. També han augmentat el nombre de delictes per aquest mateix període: el 2018 es van produir 7.229 furts a l'interior de vehicles.