El 20% dels agressors sexuals en grup reincideix. Així ho confirmen les dades de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLCFC).

Aquest índex és molt inferior a la d'altres tipus de delictes. Per exemple, els qui han comès delictes violents, contra la propietat o per tràfic de drogues tenen una taxa de reincidència de fins al 60%.

A més, aquest estudi del IMLCFC diu que, si els delinqüents sexuals segueixen programes de tractament a la presó, la taxa de reincidència es pot reduir al 4%.