El 2018 es van atendre 1.588 persones que exercien la prostitució a Palma (Mallorca). Aquestes són les dades de la Xarxa d'Atenció Directa a Persones que Exerceixen la Prostitució a Palma (XADPEP). 

D'aquestes persones, el 96% eren dones, un 3% transexuals i un 1% homes

Respecte l'any anterior, el 2018 es van atendre 329 persones més. 

De les 1.588 persones ateses el 2018, el 38% exercia la prostitució en pisos o cases i un 36% al carrer. La resta, ho feia en clubs privats i altres llocs indeterminats.