Durant el primer trimestre d'aquest any, s'han aplicat arreu de l'estat un total de 21.070 penes alternatives a la presó. D'aquestes, un total de 12.196 van ser en forma de Treballs en Benefici de la Comunitat

Els delictes en què més mesures alternatives d'aquesta mena s'han aplicat han estat les infraccions en seguretat vial (5443), seguides dels delictes de violència de gènere (5053).