Segons les dades recollides per una setantena d'entitats de Catalunya, 267 persones grans van ser ateses per maltractament.

Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut calcula que, al món, una de cada sis persones grans pateix maltractaments, però només un de cada 24 casos es denuncien.

El tipus de maltractaments que poden patir van des d'insults fins a violència física. És per això que les entitats dedicades a la gent gran demanen que se'ls consideri població vulnerable i s'actuï en conseqüència.