Durant els tres primers mesos del 2019 es van produir 16.211 estafes. Així ho indiquen les dades dels Mossos d'Esquadra sobre els fets delictius coneguts durant aquest primer trimestre.

De tots aquests casos, se'n van resoldre 2.058.

Per tots aquests motius es van detenir 213 persones.