Durant els tres primers mesos del 2019, 174 persones han estat detingudes a Catalunya per delictes relacionats amb organitzacions i grups criminal.

Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, s'han conegut 43 casos, dels quals s'han resolt 40. 

Aquestes xifres suposen un gran descens respecte les del mateix període de l'any anterior. Durant els tres primers mesos del 2018 es van detenir 482 persones relacionades amb els 151 delictes contra l'odre públic dels quals va tenir constància la policia.