A l'estat espanyol, milers de casos d'assetjament escolar no es documenten. Així ho assenyala el primer informe d'Amnistia Internacional sobre el tema a nivell estatal.

Aquesta ONG creu que és a causa de la falta de dades, una formació inadequada i un rendiment de comptes deficient. 

L'informe també ha detectat que les formes no físiques d'assetjament com els insults o l'exclusió social passen desapercebudes i no es documenten oficialment.

Segons aquest estudi, la majoria de casos que arriben al servei d'atenció telefònica del Ministeri d'Educació (900 018 018) no es denuncien a l'inspecció educativa.