Durant el primer trimestre del 2019 s'han denunciat 3.576 delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Així ho constaten les dades de criminalitat del Ministeri de l'Interior, que detecten un augment del 18,8% d'aquest tipus de delictes respecte el mateix període de l'any passat. 

D'agressions sexuals amb penetració se n'han produït 377 i la resta són altres delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. 

Aquestes són les Comunitats Autònomes on s'han produït més delictes d'aquesta categoria:

  1. Catalunya: 725 (18,5%)

  2. Andalusia: 599 (+21,5%)

  3. Madrid: 540 (+17,9%)

  4. Comunitat Valenciana: 407 (+29,2%)

  5. Canàries: 230 (+23,7%)

  6. Illes Balears: 147 (+40%), a l'illa de Mallorca se n'han produït 111.

  7. Galícia: 147 (+32,4%)

  8. Castella i Lleó: 136 (+76,6%)

  9. Múrcia: 129 (+35,8%)