Des de la posada en funcionament el 2007 del telèfon 016 d'Atenció i Assessorament jurídic en temes de violència de gènere s'han rebut 814.750 trucades. Només durant el 2019 se n'han produït 15.873 trucades.

D'altra banda, el Servei telefònic d'atenció i protecció per víctimes de violència de gènere (ATENPRO) ha recollit 95.528 altes des de la seva aparició el 2005. Des de principis d'any hi ha hagut 13.570 usuàries, un 5,7% més que en el mateix període de l'any 2018.