Entre el febrer i el març s'han detingut sis persones per provocar incendis forestals a Astúries. La Guàrdia Civil d'Oviedo ha dut a terme diverses investigacions per esclarir com es van originar l'última onada d'incendis que va afectar la comunitat.

La causa majoritària d'aquests incendis van ser la regeneració de pastures i la neteja de males herbes en finques privades, tot i que també van haver-hi per altres motius.