La població resident a Espanya va augmentar en 163.336 persones durant la primera meitat de l'any 2019 i es va situar en 47.100.396 habitants, sent aquesta la primera vegada que se superen els 47 milions. El creixement es deu a què el saldo migratori positiu de 209.097 persones va compensar el saldo vegetatiu negatiu de 45.002.

Així es reflecteix en les xifres provisionals de població a data 1 de juliol del 2019 publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística. La població resident en Espanya porta creixent des de l'any 2016 i continua augmentant: a data 1 de gener del 2019 hi havia 46.937.060 milions de residents, mentre que sis mesos després se'n van comptabilitzar 47.100.396.

Balears, Madrid i Canàries, les que més creixen

Durant el primer semestre del 2019 la població va créixer en 13 comunitats autònomes i es va reduir en quatre, així com en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Els increments més grans en termes relatius es van donar a les Illes Balears (0,87%), Comunitat de Madrid (0,66%) i les Canàries (0,61%).

D'altra banda, els descensos de població més acusats es van donar a Extremadura (0,25% menys), Astúries (0,22%) i Castella i Lleó (0,20%). A Galícia també va descendir un 0,06%.