El 18% dels Menors Estrangers no Acompanyats que han arribat a Catalunya entre el 2016 i el 2018 han estat detinguts o investigats almenys una vegada. Els Mossos d'Esquadra destaquen que un 82% no ha entrat en contacte amb la delinqüència i han decidit posar en marxa un pla d'assistència a menors estrangers per mantenir-los dins dels circuïts tutelats de la Generalitat. Traslladant a l'administració els menors que dormen al carrer pretenen evitar que cometin delictes i consumeixin drogues.